Aktivita

Ako nakupovať

E-shop Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o.

Prevádzkovateľom www.slovart.sk je Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. Na www.slovart.sk Vám ponúkame knihy vlastnej produkcie v slovenskom a českom jazyku, vybrané tituly zahraničných vydavateľstiev orientujúc sa predovšetkým na produkciu svetovej beletrie a ilustrovaných kníh z oblasti výtvarného umenia, fotografie, architektúry, grafického a interiérového dizajnu. Naša ponuka tiež zahŕňa zápisníky, kalendáre a diáre Paperblanks, teNeues, TASCHEN.

Ako nakupovať?

Výber tovaru a objednávanie

Kompletná ponuka titulov Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o. je zaradená v sekcii Knihy v slovenčine a češtine. Výberová ponuka zahraničných titulov je v sekcii  Knihy v angličtine. Ponuku ostatného tovaru nájdete v sekcii Doplnkový tovar. Tituly sú rozdelené podľa žánrov a edícií.

Pri hľadaní konkrétneho titulu môžete využiť textové „Vyhľadávanie“, ktoré je umiestnené v hornej časti stránky. Vyhľadávať môžete podľa kľúčových slov, autorov, vydavateľov alebo ISBN.

Nákup jednotlivých kníh zrealizujete kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Váš výber sa automaticky prenesie do Košíka, kde môžete upravovať počty kusov a samotný obsah Košíka. Pre rýchly nákup na www.slovart.sk sa nemusíte registrovať. Pre pohodlnejší a opakovaný nákup s prehľadom Vašich predchádzajúcich nákupov existuje aj možnosť registrácie. Zaregistrovaným zákazníkom môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila registračný formulár. Zákazníkom sa rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako oprávnenú osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Ak ste svoj výber ukončili a nie ste registrovaný zákazník, stlačením tlačidla „Pokračovať v objednávke“ pristúpite k vyplneniu fakturačných a dodacích údajov. Pre nákup je potrebné vyplniť meno, priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Ak ste registrovaný zákazník už nie je potrebné vypĺňať spomínané údaje.

Ku každej zásielke bude priložená faktúra (dodací list) ako daňový doklad, preto Vás prosíme v prípade objednávky právnických osôb uvádzať aj identifikačné údaje vrátane presnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nie ste registrovaným zákazníkom.

Ceny

Pre zákazníka platí vždy aktuálna cena, ktorá sa mu zobrazuje pri uzatvorení záväznej objednávky a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Ochrana osobných údajov

Pri poskytovaní služieb v rámci www.slovart.sk pracujeme s vašimi osobnými údajmi. Ich spracovanie a uchovávanie prebieha v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. má nastavené bezpečnostné pravidlá s cieľom chrániť osobné údaje pred stratou, zneužitím, zmenou či zničením. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený iba pre tie osoby, ktoré ich potrebujú na vybavenie a doručenie vašej objednávky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení a doručení Vašej objednávky.

Tieto údaje spracovávame a uchovávame :

 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa (ak si želáte doručiť zásielku na inú ako fakturačnú adresu)
 • poznámky (ak ich uvádzate v objednávke)
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

Ak ste registrovaný zákazník, Vaše údaje môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení na www.slovart.sk, alebo e-mailom na zodpovednaosoba@slovart.sk .

V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu na www.slovart.sk, urobte tak po prihlásení na www.slovart.sk, alebo nás požiadajte o to e-mailom na zodpovednaosoba@slovart.sk a vaša digitálna stopa bude vymazaná vo všetkých častiach nášho systému.

Naša cookies politika

 

Cookies môžu byť umiestnené na váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet kedykoľvek, keď navštívite webovú stránku www.slovart.sk . To umožňuje stránke pamätať si váš počítač alebo zariadenie a slúži viacerým účelom.

Na niektorých z našich webových podstránkach sa zobrazí oznamovacia lišta požadujúca váš súhlas na zhromažďovanie cookies. Ak súhlas neposkytnete, váš počítač alebo zariadenie s prístupom na internet nebude zaznamenávať vaše aktivity na našich webových stránkach.

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Zákazník má však právo a možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby cookies odmietal alebo sa aspoň vopred opýtal na potvrdenie zákazníka. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie, popr. vylúčenie cookies, môže to mať za následok, že rozsah výkonov služieb  bude zredukovaný a nie všetky ponuky budú fungovať bezproblémovo.

Svoj súhlas s cookies politikou môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu : zodpovednaososba@slovart.sk

Vymazanie Vašej digitálnej stopy v našom systéme

Po prijatí vašej žiadosti o vymazanie vašej digitálnej stopy, v zmysle Nariadenia Európskej únie upravujúceho ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 a Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, na e mailovú adresu zodpovednaosoba@slovart.sk, Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. zabezpečí vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na obchodné a marketingové účely.

Vaše osobné údaje na fakturačných dokladoch budú v našom systéme a v archíve uchované po dobu určenú Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a Zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z.

Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva, ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Zoznam tretích strán, ktorým sú poskytnuté Vaše osobné údaje v určitom rozsahu :

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka č.803/S
 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Vložka č. 26367/B
 • green express s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Vložka č. 78021/B
 • ui 42 spol. s r.o., so sídlom Sibírska 62, 83102 Bratislava, IČO : 35713003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,  Vložka č. 14226/B
 • SANGO s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina, IČO : 46361472, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Źilina, Vložka č. 55318/L
 • open systems s.r.o., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Vložka č. 19388/B
 • Ing. Ľubica Vondrová Audítor  č. licencie 813, Žehrianska 14, 851 07  Bratislava, IČO : 139 964 52, DIČ: 1025547237

Dodacie lehoty

Tovar s informáciou Na sklade“, expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní od zadania záväznej objednávky. 

Tovar s informáciou Dodanie do 21 dní nie je v čase vytvorenia záväznej objednávky skladom, ale sme schopní tento tovar do 21 dní od potvrdenia objednávky expedovať.

V prípade, že túto lehotu z akýchkoľvek dôvodov nemôžeme dodržať, oznámime Vám to e-mailom alebo telefonicky.

Tovar s informáciou Vypredané“ nie je v čase vytvorenia záväznej objednávky skladom a nedá sa objednať. 

Tovar s informáciou Na objednávku nie je v čase vytvorenia záväznej objednávky skladom, ale po potvrdení záväznej objednávky ho vieme objednať u zahraničného dodávateľa a dodať. Dodacia lehota je garantovaná maximálne 6 týždňov.  

 

Spôsob platby a dodávky

Spôsob platby a dodávky Vašej objednávky si môžete zvoliť pri objednávaní tovaru.

 

Spôsob dodávky

 • Doručenie kuriérskou spoločnosťou
 • Doručenie slovenskou poštou
 • Osobný odber v sídle Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o. na Bojnickej 10 v Bratislave, každý pracovný deň od 9:00-16:00 hod

Spôsob platby

 • Na dobierku (v prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou, alebo slovenskou poštou)
 • Bankovým prevodom (v prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou, alebo slovenskou poštou), číslo účtu Vám zašleme e-mailom potvrdzujúcim prijatie objednávky
 • V hotovosti (v prípade vyzdvihnutia Vašej objednávky v sídle Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o. na Bojnickej 10 v Bratislave, každý pracovný deň od 9:00-16:00 hod)
 • Platobnou kartou (v prípade vyzdvihnutia Vašej objednávky v sídle Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o. na Bojnickej 10 v Bratislave, každý pracovný deň od 9:00-16:00 hod)

 Doručovanie tovaru

 

Na dodanie tovaru používame služby Slovenskej pošty (doručenie do 2-3 pracovných dní) a kuriérskej služby (doručenie nasledujúci pracovný deň) od potvrdzujúceho e-mailu o expedícii.

Poštovné účtujeme podľa hodnoty objednávky a je platné pre doručenie zásielok v rámci Slovenskej republiky. 

Pri objednávke do 30€ účtujeme poštovné v plnej výške – 3,60€.

Pri objednávke nad 30€ poplatok za poštovné a balné neúčtujeme.

 

Pri osobnom odbere poštovné neúčtujeme. Osobný odber objednávok je možný v sídle Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o. na Bojnickej 10, 830 00 Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00.

Pri dodaní tovaru do zahraničia účtujeme poštovné podľa sadzobníka Slovenskej pošty a zákazníkov o výške poštovného informujeme e-mailom.

 

Reklamácie

 

Záručná doba na tovar zakúpený na www.slovart.sk je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru najmenej 12 mesiacov.

Záručný servis zabezpečuje Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacie@slovart.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 02/49201821, čase od 8:00 do 16:00. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Vydavateľstvo SLOVART spol. s.r.o., Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00 Bratislava - odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom, zápis o škode a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v sídle Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o.  na Bojnickej 10, 830 00 Bratislava.

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Pri použitom tovare nezodpovedáme za závady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, t.j. nie je možné reklamovať také poškodenie tovaru, ktoré je dôvodom na poskytnutie zľavy pri prvotnom nákupe.

 

Stornovanie objednávky 

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte e-mailom na objednavky@slovart.sk alebo telefonicky 02/49201821, čase od 9:00 do 16:00, uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup banky pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ktorého doručenie nie sme schopní zabezpečiť z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky). O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú peniaze vrátené najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme na inom riešení.

 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo e-mailom na objednavky@slovart.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00 Bratislava, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v sídle Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o. na Bojnickej 10, 830 00 Bratislava. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, do doby kým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky, za odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou použitého tovaru), za dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii a za priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) prosím nepreberajte!

 Na záver

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Vydavateľstvom SLOVART, spol. s r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. má právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.slovart.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.05.2018.

 

Príjemné nakupovanie!

 

 

Veronika Parobková

 

Obchodné oddelenie - Eshop

 

Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
Bojnická 10
P. O. Box 70
830 00 Bratislava 3

 

tel: +421-2-4920-1821 

parobkova@slovart.sk

 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o novinkách a akciách
Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42
X
Nákupný košík
V jednej objednávke nie je možné súčasne kombinovať predobjednávkové a bežné produkty.
Z tohto produktu nie je možné objednať požadovaný počet kusov. Znížte prosím počet kusov.
Tento produkt je momentálne nedostupný.
Produkt bol pridaný do košíka
Produkt bol pridaný do zoznamu vašich rezervácií
Nastal problém pri vkladaní do košíka. Kontaktujte nás prosím.
Dopravu máte zadarmo!
Nakúpte ešte za a dopravu máte zadarmo!